Rochus AdrianusRuitenberg  ‎(I48944)‎
Naam:
Rochus AdrianusRuitenberg

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 18 februari 1829 43 38 Raamsdonk
Overleden: 16 april 1906 ‎(Leeftijd 77)‎ Made en Drimmelen
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 18 februari 1829 - 04:00 43 38 Raamsdonk

_WITN: Jan Kruger, 39 jaar, verver & Simon Hamel, 43 jaar, schipper, beide wonende te Raamsdonk
Beroep scheepmaker
Woonplaats ongeveer 1854 ‎(Leeftijd 24)‎ Adres:

Raamsdonk V141


Notitie: Woonde in 1906 te Made en Drimmelen.
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Gleijna Petronella DidriekaDubbelman - 15 juli 1854 ‎(Leeftijd 25)‎ Made en Drimmelen

Overleden 16 april 1906 - 11:00 ‎(Leeftijd 77)‎ Made en Drimmelen

_WITN: Wouter Cornelis van Beek, 24 jaar, tuinman & Cornelis van Bragt, 29 jaar, landbouwer, beide wonende te Made en Drimmelen
Laatste wijziging 11 oktober 2016
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F14985)
Rokus"Rook" Ruitenberg
1785 - 1861
DignaKnaap
1790 -
PitronellaRuitenberg
1815 - 1816
AnnaRuitenberg
1816 -
PitronellaRuitenberg
1818 -
AdriaanRuitenberg
1819 - 1819
AdrianaRuitenberg
1820 -
Peeter AdriaanRuitenberg
1821 -
GeertruiRuitenberg
1823 -
AdriaanRuitenberg
1824 - 1824
AdriaanRuitenberg
1827 - 1827
Rochus AdrianusRuitenberg
1829 - 1906

Directe familie  (F14989)
Gleijna Petronella DidriekaDubbelman
1826 - 1904
Rocus BastiaanRuitenberg
1854 -
Bastiaan RocusRuitenberg
1854 - 1854
HendrikaRuitenberg
1857 -
Bastiaan JohannesRuitenberg
1860 - 1926
Dingeman JohannisRuitenberg
1865 - 1939


Notities

Notitie
Op 7 juli 1861 overlijd zijn vader, Rochus junior zal de scheepstimmerwerf nog hebben voortgezet, doch niet lang, blijkens een advertentie in een krant van 28 maart 1857 met de volgende tekst: PUBLIEKE VERKOOP uit kracht van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, op Donderdag de 21sten April 1864 provisioneel, en Donderdag de 28sten April daaraanvolgende finaal, ten Herberge van A. H. van Drongelen te Raamsdonk, ten overstaan van den Notaris VAN DER MEER, aldaar van een SCHEEPSTIMMERWERF, gelegen te Raamsdonk, sectie E, n. 90, 91 en 92 groot 24 roeden, 38 ellen, bestaande uit twee HUIZEN, TIMMERLOODS, HELLING, WERF en TUIN.
Het te verkoopene is belast met eene jaarlijksche cijns groot 11.35, zijnde het vruchtgebruik van bovengemeld pand voorbehouden ten behoeve eener 74 jarige Vrouw.
Nader onderrigting te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Brieven franco. ‎(4977)‎

2 dagen na het verschijnen van deze advertentie is Dingena Knaap op 05-04-1864 overleden.
Op 17-04-1864 staat er onderstaande advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche courant:‎(5891)‎ De voorgenome PUBLIEKE VERKOOPING van de SCHEEPSTIMMERWERF met BIJBEHOREN, onder Raamsdonk, op den 21sten April 1864, te overstaan van den Notaris VAN DER MEER te houden, ZAL GEEN VOORTGANG HEBBEN, uithoofde dezelve UIT DE HAND IS VERKOCHT.

Dirk van Suijlekom uit Oosterhout heeft de werf gekocht, de koopakte is van 21-04-1864.

Dirk van Suijlecom bouwde in Oosterhout reeds houten schepen. De werf had toen 2 langshellingen die naast elkaar lagen en schuin naar het water afliepen.

Woonplaats Woonde in 1906 te Made en Drimmelen.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Rokus"Rook" Ruitenberg ‎(I48929)‎
Doop 26 juni 1785 Raamsdonk
Overleden 6 juli 1861 ‎(Leeftijd 76)‎ Raamsdonk
5 jaren
Moeder
 
DignaKnaap ‎(I48935)‎
Doop 20 juni 1790 Raamsdonk

Burgerlijk huwelijk: 18 maart 1815 -- Raamsdonk
4 maanden
#1
Zus
PitronellaRuitenberg ‎(I48955)‎
Geboorte 10 juli 1815 30 25 Raamsdonk
Overleden 6 april 1816 ‎(Leeftijd 8 maanden)‎ Raamsdonk
16 maanden
#2
Zus
AnnaRuitenberg ‎(I48956)‎
Geboorte 10 november 1816 31 26 Raamsdonk
18 maanden
#3
Zus
PitronellaRuitenberg ‎(I48951)‎
Geboorte 24 mei 1818 32 27 Raamsdonk
15 maanden
#4
Broer
AdriaanRuitenberg ‎(I48938)‎
Geboorte 23 augustus 1819 34 29 Raamsdonk
Overleden 19 oktober 1819 ‎(Leeftijd 57 dagen)‎ Raamsdonk
14 maanden
#5
Zus
AdrianaRuitenberg ‎(I48939)‎
Geboorte 6 november 1820 35 30 Raamsdonk
13 maanden
#6
Broer
Peeter AdriaanRuitenberg ‎(I48940)‎
Geboorte 12 december 1821 36 31 Raamsdonk
15 maanden
#7
Zus
GeertruiRuitenberg ‎(I48941)‎
Geboorte 27 februari 1823 37 32 Raamsdonk
14 maanden
#8
Broer
AdriaanRuitenberg ‎(I48942)‎
Geboorte 1 mei 1824 38 33 Raamsdonk
Overleden 25 juni 1824 ‎(Leeftijd 55 dagen)‎ Raamsdonk
3 jaren
#9
Broer
AdriaanRuitenberg ‎(I48943)‎
Geboorte 29 juni 1827 42 37 Raamsdonk
Overleden 6 augustus 1827 ‎(Leeftijd 38 dagen)‎ Raamsdonk
20 maanden
#10
Rochus AdrianusRuitenberg ‎(I48944)‎
Geboorte 18 februari 1829 43 38 Raamsdonk
Overleden 16 april 1906 ‎(Leeftijd 77)‎ Made en Drimmelen
Gezin met Gleijna Petronella DidriekaDubbelman
Rochus AdrianusRuitenberg ‎(I48944)‎
Geboorte 18 februari 1829 43 38 Raamsdonk
Overleden 16 april 1906 ‎(Leeftijd 77)‎ Made en Drimmelen
-2 jaren
Partner
 
Gleijna Petronella DidriekaDubbelman ‎(I48957)‎
Geboorte 29 november 1826 Made en Drimmelen
Overleden 30 maart 1904 ‎(Leeftijd 77)‎ Made en Drimmelen

Burgerlijk huwelijk: 15 juli 1854 -- Made en Drimmelen
4 maanden
#1
Zoon
Rocus BastiaanRuitenberg ‎(I48960)‎
Geboorte 31 oktober 1854 25 27 Raamsdonk
#2
Zoon
Bastiaan RocusRuitenberg ‎(I48972)‎
Geboorte 31 oktober 1854 25 27 Raamsdonk
Overleden 12 november 1854 ‎(Leeftijd 12 dagen)‎ Raamsdonk
2 jaren
#3
Dochter
HendrikaRuitenberg ‎(I49038)‎
Geboorte 23 maart 1857 28 30 Raamsdonk
3 jaren
#4
Zoon
Bastiaan JohannesRuitenberg ‎(I49042)‎
Geboorte ongeveer 1860 30 33 Raamsdonk
Overleden 1 november 1926 ‎(Leeftijd 66)‎ De Werken en Sleeuwijk
5 jaren
#5
Zoon
Dingeman JohannisRuitenberg ‎(I49044)‎
Geboorte ongeveer 1865 35 38 Vianen
Overleden 5 april 1939 ‎(Leeftijd 74)‎ Arnhem