Jacob George Hieronymus Hahn  ‎(I35740)‎
Naam:
Jacob George Hieronymus Hahn

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 12 september 1761 32 25 Utrecht
Overleden: 22 november 1822 ‎(Leeftijd 61)‎ Haarlem
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 12 september 1761 32 25 Utrecht

Doop 17 september 1761 ‎(Leeftijd 5 dagen)‎ Utrecht ‎(Waalsche Kerk)‎

Religie: Gereformeerd
Beroep advocaat / secretaris van het College van Curatoren / Lid raad van 's lands Posterijen / Commissaris NL Posterijen bij het 1e Departement in 's-Gravenhage
Woonplaats ongeveer 1784 ‎(Leeftijd 22)‎ Adres:

Leiden

Ondertrouw Sara Maria van den Ende - 20 augustus 1784 ‎(Leeftijd 22)‎ Leiden


Notitie: Op 19 augustus 1784 ook te Amsterdam ondertrouwd.
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Sara Maria van den Ende - 5 september 1784 ‎(Leeftijd 22)‎ Hillegom

Ondertrouw Jeanette Christina Bechtel - 25 juli 1788 ‎(Leeftijd 26)‎ Leiden

HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Jeanette Christina Bechtel - 30 augustus 1788 ‎(Leeftijd 26)‎ Hanau ‎(Duitsland)‎

Overleden 22 november 1822 ‎(Leeftijd 61)‎ Haarlem


Notitie: Hoewel overal staat vermeld dat hij is overleden in 1820, is dit de correcte datum.
Titel Mr.
Laatste wijziging 13 oktober 2014
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F12159)
Johannes Hahn
1729 - 1784
Christina Elisabeth Leisler
1735 - 1782
Frederik Hendrik Hahn
1757 -
Eva Catharina Hahn
1758 - 1834
Johan Adam Hahn
1759 -
Jacob George Hieronymus Hahn
1761 - 1822
Charlotte Hahn
1765 - 1831
levenloos Hahn
1768 - 1768
Christina Elisabeth Hahn
1769 - 1844
Anna Sara Hahn
1770 - 1809
Johanna Frederika Hahn
1775 - 1862

Directe familie  (F12164)
Sara Maria van den Ende
1759 - 1787
Wilhelmina Eva Christina Hahn
1787 - 1864

Directe familie  (F12165)
Jeanette Christina Bechtel
1767 - 1849
Jean David Hahn
1790 - 1811
Jacob George Hieronymus Hahn
1793 - 1814
Charlotte Hahn
1795 -
Frederika Hahn
1797 - 1849
Willem Christiaan Hahn
1802 - 1820


Notities

Notitie
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

Jacob George Hieronymus Hahn ‎(1)‎ werd te Utrecht geboren op 12 September 1761 en aldaar gedoopt op 17 September daarna. Hij promoveerde te Leiden op 24 Mei 1784, en werd daar in 1788 secretaris van het College van Curatoren.

Bij de nieuwe orde van zaken werd hij op 20 Januari 1795 lid van het ‎(op dien dag ingestelde)‎ bestuur van Leiden, vervolgens op 26 Januari afgevaardigde van Leiden in de Staten van Holland en op 27 Januari afgevaardigde dezer Staten in de Staten-Generaal. Hij trad zeer op den voorgrond bij het doorvoeren van de nieuwe beginselen in den nieuwen regeeringsvorm.

In 1796 werd hij als representant in de eerste Nationale Vergadering voor het district Helder gekozen, en bij de verkiezing voor de tweede Nationale Vergadering werd zijn mandaat hernieuwd. Geruimen tijd maakte hij deel uit van de Commissie voor Buitenlandsche Zaken, een der permanente commissies uit de Nationale Vergadering. Als zoodanig werd hij bij den staatsgreep van 22 Januari 1798 in zijn woning geinterneerd, waarna hij tot 12 Juni 1798 een gedwongen verblijf had in het klooster te Breda.
De nieuwe staatsgreep van 12 Juni 1798 gaf hem de vrijheid weer. Op 12 April 1798 was hij echter reeds vervallen verklaard van het lidmaatschap der Nationale Vergadering inmiddels sedert 22 Januari omgezet in de Constitueerende Vergadering.

Op 10 October 1807 werd hij benoemd tot lid van de uit drie personen bestaande Commissie van administratie der posterijen te Amsterdam, van welke commissie hij kort daarna voorzitter werd.

Zijn ontslag wegens gezondheidsredenen ‎(sedert jaren leed hij aan verlamming van de beenen)‎ volgde in 1810. Hij verliet Amsterdam voor Haarlem, waar hij 22 November 1822 overleed.

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling stukken, waarvan de beschrijving hierna volgt, werd te koop aangeboden als afkomstig van den "minister" Hahn. 1795. Deze aanduiding gaf alreeds te denken, te meer ook omdat hetgeen daarbij gevoegd werd, na eenig onderzoek beslist onjuist was. Het heette, dat zij eenigen tijd berust heeft op het buitengoed "Chartroise" onder Raamsdonk, waar Hahn heeft
verblijf gehonden en dat na zijn dood publiek is verkocht. Het moge waar zijn, dat hij daar verblijf heeft gehouden, daar was hij echter als gast en niet als eigenaar, en zeker heeft de verkoop van dat buitengoed niets uit te staan met zijn overlijden.

Eigenaar en bewoner van "Chartroise" was mr. Simon de Jongh van Son, heer van Raamsdonk, die op 31 Mei 1791 huwde met Charlotte Hahn, de zuster van J. G. H. Een onderzoek bracht aan het licht, dat de verzameling te koop werd aangeboden door een nakomeling van een der dochters van dezen mr. Simon de Jongh van Son, en tevens, dat veel wat oorspronkelijk in het bezit van dezen was geweest, bij tijd en wijle was verkocht, terwijl nu niet meer mogelijk was om na te gaan, wie de verkrijgers daarvan werden.

Een poging, om de nogal fragmentarische verzameling weer aan te vullen, was dus op mislukking aangewezen. Het voor de hand liggend vermoeden is, dat men hier eigenlijk te doen heeft met het overschot van een verzameling-De Jongh van Son, waarbij zich ook bevond een deel van de verzameling-Hahn.

Wat nog aangetroffen werd van de verzameling-De Jong van Son, was een hoeveelheid stukken, vermoedelijk behoorend tot het archief van den schout van Raamsdonk, of althans tot het archief van den heer van Raamsdonk.

Uit het geslacht Van Son, dat de heerlijkheid Raamsdonk bezat, waren achtereenvolgens schout van Raamsdonk: Matthijs van Son en zijn zoon Simon. Zij leefden van 1665 tot 1704 en van 1691 tot 1751.

Een tamelijke hoeveelheid stukken, uit de jaren 1713 tot aan 1751 zijn gericht aan Simon van Son, soms aangeduid als "heer van Raamsdonk" dan wel als "schout van Raamsdonk", doch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch wel alle aan hem in laatsgenoemde hoedanigheid.

De eenige dochter van voornoemden Simon van Son huwde met Leonardus de Jong.
De zoon van dezen verkreeg vergunning zich te noemen mr. Simon de Jongh van Son, en deze was het die met Charlotte Hahn huwde. Zij overleed als weduwe te Utrecht in 1831, en vermoedelijk bleven de familiebescheiden in het bezit van twee harer dochters, waarvan de laatst overgeblevene in 1890 te Utrecht stierf. Daarna in handen gekomen van een bloedverwant, zijn zij door dezen bij gedeelten vervreemd.

Wat na verwijdering van de voor het Rijksarchief in Noord-Brabant bestemde stukken is overgebleven, werd bewaard in drie portefeuilles, waarvan er twee genummerd zijn 1 en 6.

Nasporingen naar portefeuilles 2, 3, 4 en 5 bleven vruchteloos. Wel is er nog een derde portefeuille, waarin stukken die deel moeten hebben uitgemaakt van een grootere hoeveelheid, wellicht de inhoud van een der verloren geraakte portefeuilles.

Het is niet mogelijk geweest om uit te maken, of Hahn deze stukken ambtshalve als lid van de Commissie van de Buitenlandsche Zaken onder zich heeft gehad, en zij in 1798 aan het spiedend oog van hen, die belast waren met de inbeslagneming van de bescheiden onder de leden der Commissie, ontsnapt zijn, dan wel of hij ze als belangstellende heeft verzameld.
Het grootste deel bestaat uit afschriften van stukken, die ook elders werden gevonden, die echter door de bijzondere rangschikking bijzondere waarde verkrijgen.

‎(1)‎ Het navolgende is grootendeels ontleend aan de uitvoerige levensbeschrijving van Hahn in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek ‎(deel VIII, kol. 666-672)‎, door J. C. Esmaer. Hiernaar wordt voorts verwezen.))
Ondertrouw Op 19 augustus 1784 ook te Amsterdam ondertrouwd.
Ondertrouw Op 19 augustus 1784 ook te Amsterdam ondertrouwd.
Overleden Hoewel overal staat vermeld dat hij is overleden in 1820, is dit de correcte datum.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Johannes Hahn ‎(I35737)‎
Geboorte 9 juli 1729 41 26 Heidelberg ‎(Duitsland)‎
Overleden 19 maart 1784 ‎(Leeftijd 54)‎ Leiden
6 jaren
Moeder
 
Christina Elisabeth Leisler ‎(I37072)‎
Geboorte 20 november 1735 31 34 Hanau ‎(Duitsland)‎
Overleden 10 december 1782 ‎(Leeftijd 47)‎ Leiden

Burgerlijk huwelijk: 30 juli 1756 -- Hanau (Duitsland)
1 jaar
#1
Broer
Frederik Hendrik Hahn ‎(I37077)‎
Geboorte 19 juli 1757 28 21 Utrecht
Overleden ( -05-1776) Leiden
13 maanden
#2
Zus
Eva Catharina Hahn ‎(I37078)‎
Geboorte 12 augustus 1758 29 22 Utrecht
Overleden 24 november 1834 ‎(Leeftijd 76)‎ Dordrecht
15 maanden
#3
Broer
Johan Adam Hahn ‎(I37082)‎
Geboorte Utrecht
2 jaren
#4
Jacob George Hieronymus Hahn ‎(I35740)‎
Geboorte 12 september 1761 32 25 Utrecht
Overleden 22 november 1822 ‎(Leeftijd 61)‎ Haarlem
3 jaren
#5
Zus
Charlotte Hahn ‎(I35728)‎
Geboorte 2 januari 1765 35 29 Utrecht
Overleden 7 juni 1831 ‎(Leeftijd 66)‎ Utrecht
3 jaren
#6
Broer/zus
levenloos Hahn ‎(I37083)‎
Geboorte 30 januari 1768 38 32 Utrecht
Overleden 30 januari 1768 Utrecht
18 maanden
#7
Zus
Christina Elisabeth Hahn ‎(I37084)‎
Geboorte 16 juli 1769 40 33 Utrecht
Overleden 13 december 1844 ‎(Leeftijd 75)‎ Haarlem
17 maanden
#8
Zus
Anna Sara Hahn ‎(I37088)‎
Geboorte 6 december 1770 41 35 Utrecht
Overleden 5 juni 1809 ‎(Leeftijd 38)‎ Kesselstad ‎(Duitsland)‎
5 jaren
#9
Zus
Johanna Frederika Hahn ‎(I37089)‎
Geboorte 28 december 1775 46 40 Leiden
Overleden 9 mei 1862 ‎(Leeftijd 86)‎ Brussel
Gezin met Sara Maria van den Ende
Jacob George Hieronymus Hahn ‎(I35740)‎
Geboorte 12 september 1761 32 25 Utrecht
Overleden 22 november 1822 ‎(Leeftijd 61)‎ Haarlem
-3 jaren
Partner
 
Sara Maria van den Ende ‎(I37093)‎
Geboorte 10 maart 1759 Amsterdam
Overleden 30 augustus 1787 ‎(Leeftijd 28)‎ Leiden

Burgerlijk huwelijk: 5 september 1784 -- Hillegom
3 jaren
#1
Dochter
Wilhelmina Eva Christina Hahn ‎(I37095)‎
Geboorte 10 augustus 1787 25 28 Leiden
Overleden 7 april 1864 ‎(Leeftijd 76)‎ Haarlem
Gezin met Jeanette Christina Bechtel
Jacob George Hieronymus Hahn ‎(I35740)‎
Geboorte 12 september 1761 32 25 Utrecht
Overleden 22 november 1822 ‎(Leeftijd 61)‎ Haarlem
5 jaren
Partner
 
Jeanette Christina Bechtel ‎(I37094)‎
Geboorte ongeveer 1767 Hanau ‎(Duitsland)‎
Overleden 27 maart 1849 ‎(Leeftijd 82)‎ Raamsdonk

Burgerlijk huwelijk: 30 augustus 1788 -- Hanau (Duitsland)
2 jaren
#1
Zoon
Jean David Hahn ‎(I37101)‎
Geboorte 19 juni 1790 28 23 Leiden
Overleden 26 december 1811 ‎(Leeftijd 21)‎ Amsterdam
3 jaren
#2
Zoon
Jacob George Hieronymus Hahn ‎(I37102)‎
Geboorte 3 juni 1793 31 26 Leiden
Overleden 31 augustus 1814 ‎(Leeftijd 21)‎ Amsterdam
2 jaren
#3
Dochter
Charlotte Hahn ‎(I37103)‎
Geboorte 10 juli 1795 33 28 's-Gravenhage
2 jaren
#4
Dochter
Frederika Hahn ‎(I37104)‎
Geboorte 5 april 1797 35 30 's-Gravenhage
Overleden 17 september 1849 ‎(Leeftijd 52)‎ Raamsdonk
5 jaren
#5
Zoon
Willem Christiaan Hahn ‎(I37105)‎
Geboorte 14 april 1802 40 35 's-Gravenhage
Overleden 12 augustus 1820 ‎(Leeftijd 18)‎ Amsterdam