Kerstantvan Wassenaer  ‎(I31329)‎
Naam:
Kerstantvan Wassenaer
_ALIA: van Raephorst

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: ongeveer 1130 30
Overleden: ongeveer 1189 ‎(Leeftijd 59)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte ongeveer 1130 30
Overleden ongeveer 1189 ‎(Leeftijd 59)‎
Laatste wijziging 16 januari 2013
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F20788)
Doedevan Voorhout
1100 - 1161
Kerstantvan Wassenaer
1130 - 1189

Directe familie  (F19630)
Halewinvan Leiden
1130 -
Philips Ivan Wassenaar
1175 - 1223
Jacobvan Leiden
1199 - 1224
Dirkvan Raephorst
-
Gerardvan Voorhout
-


Notities

Notitie
Drossaart ‎(Dapifer)‎‎(Drost)‎ van Holland; vermeld 1167-1189.
De drost moet een van de belangrijkste functionarissen geweest zijn aan het hof van de graaf van Holland gedurende de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw. De latijnse titel luidt dapifer, hetgeen spijsdrager betekent.
De drost stond aan het hoofd van de hofhouding en was daarbij betrokken bij het beheer van het domein. In de naburige graafschappen zien we dat hij tevens zorg draagt voor de bewaking van de vorstelijke residentie, soms treedt hij op als rechter en vervangt zelfs de graaf in de curia bij de rechtspraak.
DrostBaljuw of gerechtelijk ambtenaar op het platteland. Oorspronkelijk de hoogste gerechtsambtenaar die de vorst vervangt. Verricht daarnaast allerlei administratieve werkzaamheden. De titel wordt later een erfelijke eretitel. Naam en functie gaan dan over op een ambtenaar, aangewezen door de vorst. Deze drost moet toezicht houden op gewestelijke en locale gerechtsdienaars.
Daarnaast blijft hij de vorst vertegenwoordigen in de hogere jurisdictie. Ook: drossaart.
Kerstant van Wassenaereen soort goeverneur van Holland - is alzo genoemd in de registers van 1167 tot 1189. Hij staat ook genoemd in de registers: "Dapifer ‎(latijn)‎, hetgeen wilzeggen: hij die de delicate spijzen jomt aandragen.
Kerstant stond aan de leiding van de Veiligheid aan het Hof en was intensbetrokken bij veiligheid van de Prinselijke Residentie. Hij heeft af en toe gefunctionneerd als Rechter ‎(hierbij verving hij dus deGraaf van Hoilland gedurende de "curia" van het Recht.
Hij was een zeerbelangrijke functionaris. Zijn zoon: Philips 1 van Wassenaar en Dirk van Wassenaar. De Fam. van Wassenaar "hernoemde" zich vanaf begin 1200 "Duivenvoorde".
Dit heeft dan geduurd tot aan begin 1600, toen ze zich weer van Wassenaar gingennoemen.
(naar H.R. Alberts)‎

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Doedevan Voorhout ‎(I31337)‎
Geboorte ongeveer 1100
Overleden voor 1161 ‎(Leeftijd 61)‎
#1
Kerstantvan Wassenaer ‎(I31329)‎
Geboorte ongeveer 1130 30
Overleden ongeveer 1189 ‎(Leeftijd 59)‎
Gezin met Halewinvan Leiden
Kerstantvan Wassenaer ‎(I31329)‎
Geboorte ongeveer 1130 30
Overleden ongeveer 1189 ‎(Leeftijd 59)‎
Partner
Halewinvan Leiden ‎(I31330)‎
Geboorte ongeveer 1130
#1
Zoon
Philips Ivan Wassenaar ‎(I31321)‎
Geboorte ongeveer 1175 45 45 Voorschoten
Overleden ongeveer 1223 ‎(Leeftijd 48)‎
24 jaren
#2
Zoon
Jacobvan Leiden ‎(I31331)‎
Geboorte ongeveer 1199 69 69
Overleden ongeveer 1224 ‎(Leeftijd 25)‎
#3
Zoon
#4
Zoon